Rörelse är tid

Ellips - långsamma tankar i ett snabbt medium

Kroppen vill dansa och röra sig kring sin axel

  • Jag HAR inte tid! Går det äga tid?
  • Sekvensiellt berättande är helt beroende av rytm och tematiska upprepningar.
  • Musik, film och text är helt beroende av rörelsen. Både som mekanisk konstruktion och av ögonens och kroppens spontana aktivitet att återspegla densamma
  • Animationen och den illusoriska upplevelsen av rörelse, liknar i många avseenden en beröring av huden. En smekning.
  • Tiden som sekvensiell konstruktion är en förutsättning för all modern kommunikation! Ett paket i taget!
<