En metaglobal fronesissmedja* om...

Ellips - långsamma tankar i ett snabbt medium

...drömmar och attraktioner som kanske är språkliga möjligheter eller återvändsgränder

Ögat vill till himlen

Händerna vill begripa jorden

Kroppen vill dansa och röra sig kring sin axel

Smedjan är helt öppen och fri, endast bunden till tyngdlagen.

* Begreppet ”fronesis” kommer från det antika Grekland och avser en praktisk form av kunskap. Aristoteles skilde mellan den tekniska kunskapsformen ”techne”, som var instrumentell, den logiska kunskapsformen ”episteme”, som var skild från handlingen, och klokhetens och eftertankens dygd fronesis, som var motiverad utifrån sig själv.