Perspektiv och 3D

Ellips - långsamma tankar i ett snabbt medium

Händerna vill begripa jorden

  • Även den mest astronomiska tanken faller till slut ned.
  • Mycket ansträngningar görs för att vi skall få uppleva en virtuell 3dim-känsla. Filmer som Avatar, Pina och Inception.
  • Vardagsfotografiet, med enkla perspektiv-och djupledsintryck, motverkar en nyanserad bildspråksutveckling.
  • Alla berättelser måste äga rum i ett rum!!! Kammarspel.
  • Utvecklingen av djupseendet var nödvändig för kunna gripa grenar med precision i trädtillvaron.
  • Vår rumskänsla och spatiala förmåga var med säkerhet en nödvändighet för utvecklandet av ett mer abstrakt och komplext symbolspråk.