"Hur många gånger visade sig någon/några av de flitigaste sköldpaddorna?"